Θερμομόνωση – Μόνωση

Με τον όρο θερμομόνωση κτιρίου ονομάζουμε την μόνωση του από το κρύο και την ζέστη. Η θερμομόνωση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες την εσωτερική θερμομόνωση και την εξωτερική θερμομόνωση. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται θερμομονωτικά υλικά στις επιφάνειες του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την σημαντική μείωση απώλειας θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου το χειμώνα, και την είσοδο της τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση στο χώρο σας.

Σημεία του κτιρίου που πρέπει να θερμομονώσουμε:

Θερμομόνωση ταράτσας

Η ταράτσα είναι το σημείο του κτιρίου που δέχεται την μεγαλύτερη καταπόνηση από τα καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα μια ταράτσα χωρίς επαρκή μόνωση μπορεί να συμβάλει ως και στο 40% της συνολικής απώλειας θερμότητας του κτιρίου. Ο αποδοτικότερος τρόπος για θερμομόνωση της ταράτσας είναι εγκατάσταση ενός συστήματος μόνωσης εξωτερικά.

Θερμομόνωση τοίχων

Για την θερμομόνωση των τοίχων έχουμε την επιλογή της εξωτερικής θερμομόνωσης, εσωτερικής και της θερμομόνωσης διπλής τοιχοποιίας. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι η εξωτερική θερμομόνωση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων μεθόδων με βασικότερο αυτών το καλύτερο θερμομονωτικό αποτέλεσμα, αφού δημιουργεί ένα κέλυφος στο κτίριο εκμεταλλεύοντας πλήρως όλα τα δομικά του στοιχεία.

Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

Κατά την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε κτίριο τοποθετούμε σε όλες τις κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων  θερμομονωτικό υλικό.  Δηλαδή «ντύνουμε»  εξωτερικά το κτίριο χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον διογκωμένη πολυστερίνη (Durosol) . Έτσι πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης αφού εκμεταλλευόμαστε την θερμοχωρητικότητα των τοίχων. Ακόμα προστατεύουμε τους τοίχους του κτιρίου από τις καιρικές μεταβολές και μας δίνεται η δυνατότητα να ανακαινίσουμε εξωτερικά το κτίριο μας αφού οι αρχιτεκτονικές επιλογές πάνω από το σύστημα είναι απεριόριστες.

Εσωτερική Θερμομόνωση

Η εσωτερική μόνωση των τοίχων αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο θερμομόνωσης του σπιτιού μας. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει αντικατασταθεί από την εξωτερική θερμομόνωση και εφαρμόζεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν μπορεί να εγκατασταθεί η εξωτερική.  Η εφαρμογή της γίνεται στην εσωτερική πλευρά των τοίχων όπου οι τοίχοι επενδύονται με θερμομονωτικό υλικό. Ωστόσο τα θερμομονωτικά αποτελέσματα είναι λιγότερο αποδοτικά και δεν προτιμάται.

Θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας

Η τεχνική της θερμομόνωσης διπλής τοιχοποιίας βρίσκει εφαρμογές κυρίως σε νέα κτίρια κατά το στάδιο της κατασκευής τους.  Πιο συγκεκριμένα σε αυτή την μέθοδο θερμομόνωσης τοποθετούμε το θερμομονωτικό υλικό ανάμεσα από εσωτερικό και εξωτερικό τοίχο. Η θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας είναι μια καλή λύση για νέες οικοδομές ωστόσο τα θερμομονωτικά αποτελέσματα σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση είναι χαμηλότερα διότι δεν εκμεταλλεύεται πλήρως την θερμοχωρητικότητα των τοίχων. Ένα ακόμα μειονέκτημα της είναι  ότι δεν έχει καλή αντισεισμική συμπεριφορά.