Έτοιμος Σοβάς (Knauf)

Οι έτοιμοι σοβάδες, προσφέρουν προστασία στις υψηλές και τις χαμηλές θερμοκρασίες, με ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Οι σοβάδες Knauf είναι το ιδανικό επίχρισμα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, καθώς έχουν τις καλύτερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τον μεγαλύτερο χρόνο ζωής.

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία για εφαρμογή όποιου σχεδίου επιθυμείτε στον τοίχο σας (πχ σκοτίες, γωνίες κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση στο χώρο σας.