Παραδοσιακός Σοβάς

Ο παραδοσιακός απο-βιομηχανοποιημένος σοβάς, που παρασκευάζουμε με βάση το χώμα, έχει αποδειχτεί στη πράξη ότι “είναι αθάνατος” στο χρόνο, ότι προστατεύει τους τοίχους από τις καιρικές συνθήκες και εσωτερικά συντελεί στη δημιουργία ενός ευχάριστου και υγιεινού μικροκλίματος.

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία για εφαρμογή όποιου σχεδίου επιθυμείτε στον τοίχο σας (πχ σκοτίες, γωνίες κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση στο χώρο σας.